Zostań królem /królową swego czasu. - Tydzień Uczniowskiej Super Mocy

Tydzień Uczniowskiej Super Mocy to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów z całej Polski. W dniach 16-20 października 2023r po raz kolejny włączyła się w nią klasy 1-3. Tegoroczne hasło przewodnie to: Zostań królem /królową swego czasu. Idea tego tygodnia miała skłonić uczniów do refleksji nad zarządzaniem własnym czasem. Do pochylenia się nad własnym rozwojem, do lepszego poznania siebie oraz do budowania poczucia własnej wartości. Zajęcia, które odbyły się w tym tygodniu poświęcone były rozwijaniu umiejętności planowania, ustalania priorytetów, wyznaczania sobie ważnych i znaczących zadań na dany dzień.

Uczniowie klas 1-3 poszerzyli wiedzę o tym jak należy dbać o siebie i swój dobrostan.

Mini Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę informacją na temat zarządzania czasem oraz główną atrakcję czyli sesja zdjęciowa z atrybutami króla i królowej. Każdy chętny uczestnik mógł zapozwać do zdjęcia w stroju króla, królowej na tronach.


Opiekunowie Mini Samorządu Uczniowskiego.