"Tydzień zdrowej stopy”

W dniach 4-14 maja 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Gdańsku zrealizowano prozdrowotny projekt edukacyjny "Tydzień Zdrowej Stopy", który przygotowali dla uczniów naszej szkoły nauczyciele WF.

Na każdym poziomie edukacyjnym Projekt został zrealizowany w inny sposób, dostosowując go do możliwości epidemiologicznych i tak:

· klasy „0” przeszły godzinne warsztaty, które przeprowadził nauczyciel Fitklasy.

· w klasach 1-3, projekt pomogli przeprowadzić wychowawcy klas 1-3, w ramach stacjonarnych zajęć edukacyjnych.

· w klasach 4-8, projekt został zrealizowany przez nauczycieli WF, w cyklu zajęć teoretyczno- praktycznych

w ramach zdalnego nauczania.

Podobnie, jak w projekcie o kręgosłupie przygotowana została interaktywna prezentacja Genially, która pozwoliła w łatwy sposób przedstawić treść teoretyczną projektu. Zawierała ona dużo ciekawych informacji i filmików, które pozwoliły zapoznać dzieci z budową stopy ludzkiej i z jej wielofunkcyjnością. Uczniowie dowiedzieli się również, dlaczego, i w jaki sposób należy dbać o swoje stopy, co to jest oraz, jak rozpoznać płaskostopie, a także, co najważniejsze, metody przeciwdziałania i leczenia wad ortopedycznych stóp. Przygotowany materiał posiadał gotowe zestawy ćwiczeń do wykonania na lekcjach WF z dziećmi w szkole, jak i online, lub samodzielnie w domu.

Nauczyciele WF, dodatkowo- na zajęciach Fitklasy, a wychowawcy klas młodszych- na lekcjach WF, zapoznali dzieci z podstawowymi ćwiczeniami wzmacniającymi, korygującymi i przeciwdziałającymi powstawaniu płaskostopia, z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Na podsumowanie zajęć dzieci wykonały w domu odbicia swoich stóp, co pozwoliło na samodzielne ocenienie ich zdrowia, porównanie swojego odcisku stopy do zaprezentowanych w prezentacji rycin wad stóp.

Dodatkowo z tych odcisków powstały rożne formy plastyczne, a przygotowaną przez klasy młodsze, mini wystawę można było podziwiać na korytarzach przy salach lekcyjnych.

Oprócz tego organizatorzy, na ruchomej tablicy, przygotowali gazetkę ścienną propagującą akcję.

Po wzięciu udziału w projekcie każda klasa 0-3 otrzymała Certyfikat Ekspertów Zdrowej Stopy, a klasy starsze mogły sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując mini test przygotowany w aplikacji Wordwall.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy pomogli w zrealizowaniu powyższego przedsięwzięcia i zaangażowali się w akcję "Tydzień zdrowej stopy."

Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom Szkoły podstawowej nr 6, życzymy szczęśliwych, zdrowych stóp.

Organizatorzy Agnieszka Giedrojć- Gurin i Halina Skupin