Przypominamy, aby zakończyć rekrutację:

 do zerówki dostarczacie Państwo oświadczenie woli,

do przedszkola 3-latki, 4-latki, 5-latki deklarację dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zalecamy, aby składać skany dokumentów elektronicznie. Wystarczy, że wydrukują Państwo, zeskanują i wyślą swoje oświadczenie woli drogą elektroniczną do wybranego przedszkola albo szkoły, tam gdzie działają komisje rekrutacyjne. W przypadku, gdy Rodzice nie mają skanerów i nie mogą tego zrobić – w placówkach znajdą się wrzutnie dokumentów, tak jak w urzędach. Należy udać się wówczas do szkoły z wypełnionym już wnioskiem i zostawić w przygotowanej na ten cel skrzynce.

W Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdańsku WRZUTNIA dokumentów będzie dostępna w budynku A, w dni powszednie od 25 do 31 marca 2020 w godzinach: 8:00-15:00

OŚWIADCZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE SP NR 6 I DEKLARACJE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 6

PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA E-MAIL SP NR 6 LUB WRZUCAĆ DO WRZUTNI W SP NR 6 W GDAŃSKU UL. LAWENDOWE WZGÓRZE 5

Według zasad rekrutacji - od 25 marca od godz. 8.00 do 31 marca 2020 r. do godz. 15.00 rodzice powinni udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez:

  • podpisanie dostępnej w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego deklaracji dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub
  • oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

załącznik nr 5 (załącznik nr 5 do Wniosku Rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/shared/NABORP/gdansk/files/zal._nr_5_oswiadczenie_woli_podjecia_nauki_w_szkole_2020_21.pdf,

załącznik nr 1 (załącznik nr 1do Wniosku Rekrutacyjnego do I klasy szkoły podstawowej spoza obwodu) https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/shared/NABORSP/gdansk/files/20-21_OSWIADCZENIE_WOLI-ZALACZNIK_NR_1_DO_WNIOSKU_.pdf

(do pobrania też na stronie edu.gdansk.pl).

Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego.