Pomimo inwentaryzacji drugi test zostanie przeprowadzony zgodnie z planem 16 listopada w bibliotece szkolnej w godz. 08:30-15:30.

Każdy z Maratończyków przychodzi w wyznaczonym przedziale czasowym o dogodnej dla siebie godzinie.

Wykaz kolejnych (trzecich) lektur - do przeczytania do 14 grudnia br. (w tym dniu będzie kolejny test).