Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału

w III Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym Miłośników Narnii

„Przez starą szafę…”.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Jego celem jest krzewienie idei czytania książek, propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia, poznawanie klasyki literackiej fantasy, kształcenie umiejętności czytania

ze zrozumieniem i aktywizacja miłośników tematu oraz honorowanie ich wiedzy.

Deklaracje udziału w konkursie które zostaną zamieszczone na stronie https://zsp6.edu.gdansk.pl/pl , należy przesłać do 15.01.2021r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku, ul. Lawendowe Wzgórze 5 80-175 Gdańsk (tel. 58 733 43 00 ) albo drogą mailową na adres: ewaract90@edu.gdansk.pl (preferowana forma kontaktu) lub sekretariat@zsp6.edu.gdansk.pl .

Nr kontaktowy, w przypadku wystąpienia trudności w komunikacji: 608 600 534.

2. Grupa uczniów, wyłonionych w eliminacjach szkolnych (przeprowadzonych przez nauczycieli języka polskiego), będzie reprezentować swoją szkołę w etapie rejonowym konkursu, który zostanie przeprowadzony 25.01.2021 r. w placówkach macierzystych uczestników. Testy zostaną przesłane szkolnym koordynatorom konkursu drogą mailową 21.01.2021. Na napisanie testu uczniowie będą mieli 60 minut. Prace dwojga uczniów, którzy uzyskają najlepszy wynik oraz karty zgłoszenia uczestników należy przesłać na podany wyżej adres lub drogą mailową w terminie do 17.02.2021 r. Finał konkursu odbędzie się 22.02.2021 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Gdańsku. Laureaci i wyróżnieni zostaną uhonorowani tego samego dnia.

3. Konkurs będzie miał formę testu (zadania zamknięte i otwarte). Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą w określonym poniżej zakresie, rozumieniem czytanego tekstu (w tym również popularnonaukowego) oraz znajomością różnych form wypowiedzi pisemnych. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, finał będzie miał formę testu on-line.

4. Zakres wiedzy wymaganej w konkursie obejmuje treść trzeciej części

„Opowieści z Narnii” Clive’a Staplesa Lewisa, pod tytułem „Podróż Wędrowca do Świtu”, biografię autora oraz wiadomości na temat ekranizacji powieści w reżyserii Michaela Apteda

Karta zgłoszenia i deklaracja udziału szkoły w załączeniu.