Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji "POMAGAMY I CZYTAMY".
Zadanie do zrealizowania to wspólne czytanie na spotkaniu z klasą pierwszą wybranej lektury przez wychowawcę nauczania zintegrowanego. Akcja będzie realizowana cyklicznie w wyznaczonych terminach. Grafik na tablicy informacyjnej przy sali A2.16 pojawi się w najbliższym czasie. Każdy z chętnych otrzyma tekst - lekturę z którą ma zapoznać  się domu. Wasze zadanie to piękny przekaz - czytanie, które zachęci Waszych młodszych kolegów i koleżanki do słuchania ze skupieniem. Zgłaszacie się do sali A2.16, sprawdzacie grafik na tablicy wolontariatu.