Na początku października odbyły się wybory do Mini Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas II – III wybierali spośród pięciu kandydatów.

Dzisiaj 9 października ogłaszamy następujące wyniki.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za zaangażowanie.
Opiekunowie Mini Samorządu Uczniowskiego