Wyniki konkursu przyrodniczo - plastycznego
"Zwiastuny Wiosny",
który odbył się w kwietniu.
 
/p. Marlena Adamek
n-l przyrody i biologii/