Międzynarodowy konkurs plastyczny organizowany przez Dom Kultury w Tychach. Zachęcamy do udziału.
Prace należy dostarczyć koordynatorom lub do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2022 lub wysłać indywidualnie do 5.11.2022
/koordynator kl. 1-3 Tatiana Nowakowska, koordynator kl. 4-8 Dorota Maleszka/
Już po raz dwudziesty mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą  jest stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci. Mamy nadzieję, że będzie on najciekawszy ze wszystkich dotychczasowych a liczba prac, którą nadesłaliście w ubiegłym roku jeszcze się powiększy. Liczymy na Was, Waszą nieograniczoną kreatywność  i wyobraźnię.

Tematyka prac: Marzenia, przygody i przeżycia związane ze zmianami pór roku przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu. Praca powinna być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy roku.

Technika:
- malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku i fotografii)
- pastel,
- inne płaskie i trwałe techniki malarskie, rysunkowe, graficzne - barwne.

Format: A3 (42 x 29,7 cm) lub A2 (42 x 59,4cm) – w układzie poziomym!

Organizatorzy proszą aby:
- nie rolować oraz nie oprawiać prac w ramki
- precyzyjnie przestrzegać wyznaczonych regulaminem formatów prac
- zabezpieczać fiksatywą prace wykonane techniką pasteli suchej.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu. Organizatorzy dopuszczają możliwość nadsyłania prac indywidualnie (bez udziału nauczyciela oraz placówki).

Ważne: nie umieszczamy na pracach napisów i kalendarium!

Wiek uczestników: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

 

Termin nadsyłania prac do 5 listopada 2022 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
43-100 Tychy, ul. Elfów 56

tel. (32) 227 31 10

e-mail: mdk2@oswiata.tychy.pl

www.mdk2tychy.pl