KLASOWA ZABAWA KARNAWAŁOWA W KL. 2 D

„W karnawale, w karnawale

Dookoła wielkie bale,

Gdy orkiestra pięknie gra,

Dobry humor każdy ma…”

Bal karnawałowy to dzień niezwykły,

wyczekiwany od wielu dni.

Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci,

dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

W dniu 29 stycznia w sali klasy 2 d

pojawiały się kolorowe postacie.

Dzieci przebrane za bohaterów znanych bajek

uczestniczyły w zabawach, konkursach oraz w słodkim poczęstunku.

Konkurs na najciekawszy strój,

tańce – wygibańce z balonami,

na gazecie, wokół krzeseł– dostarczyły dzieciom wiele radości.

/p. Małgorzata Kilich/