Integracja na śniegu

Budowanie igloo, rzucanie śnieżkami,

robienie aniołków na śnieżnej pierzynce,

turlanie się z górki – to zabawy,

w których uczestniczyły dzieci z klasy 3b.

/p. Iwona Włodarska/