Dnia 29.01.2020 została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną i. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku a Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, w imieniu której działa wicedyrektor SP nr 6 w Gdańsku ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk p.Iwona Kołosza na podstawie pełnomocnictwa szczególnego Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.01.2020 zarządzenie nr 33/20.
Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia o łącznej pow.143,23 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska i znajdujące się w dyspozycji dyrektora szkoły.
Umowa użyczenia zawarta została na czas określony od dnia 31.01.2020 do 30.04.2020
pliki do pobrania