Egzamin na kartę rowerową w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klas IV bedzie odbywał się na lekcjach techniki wg poniższego grafiku:

30.05.2022 klasy IV B, D, E egzamin teoretyczny ( test) na lekcji techniki

01.06.2022 klasy IV C, A egzamin teoretyczny ( test) na lekcji techniki

03.06.2022  klasy IV A, B, E  godz. 15:10 egzamin poprawkowy

03.06.2022 klasy IV C, D + pozostali zgłoszeni uczniowie godz. 16:05 egzamin poprawkowy

06.06.2022  klasy IV B, D, E + pozostali zgłoszeni uczniowie ( godz. 15:10-16:05) egzamin praktyczny ( jazda)

08.06.2022  klasy IV C, A,  egzamin praktyczny ( jazda)

Egazmin teoretyczny odbędzie się w sali C 1.25. 

Uczniowie, którzy ponownie podchodzą do egazminu ( zgłoszeni ucnziowie klas starszych) przychodzą w wzyznaczoych godzinach j. w.

Uczniowie klas IV otrzymuja druk Arkusza zaliczeń od nauczyciela techniki, pozostali samodzielnie drukują dokument dostapeny w zakładce KARAT ROWEROWA.

Wszelkie pytania i zgłoszenia proszę kierować do p. Doroty Maleszki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzamin na kartę rowerową w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klas V-VIII ( czyli dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w klasie IV lub nie zdali go) przeprowadzany będzie w terminach:

4.04.2022 godz. 16:10 egzamin teoretyczny ( test)

07.04.2022 godz. 16:10 egzamin poprawkowy

08.04.2022 godz. 15:10 egzamin praktyczny ( jazda)

Szczegółowe informacje u p. Joanny Świercz ( klasy 5-8)

UWAGA uczniowie klas IV, którzy ukończyli 10 lat !!!

W tym terminie możliwy jest też egzamin wcześniejszy niż zaplanowany na koniec maja  dla uczniów klasy IV, którzy ukończyli 10 lat i rodzic wyrazi pisemną zgodę na przystąpienie do egzaminu. 

Wcześniejsze zdanie egzaminu na kartę rowerową w terminach wskazanych powyżej umożliwi uczniom uczestniczenie w Rowerowym maju z posiadaną już Kartą rowerową. Dotyczy to osób, które planują przyjeżdzać w tym czasie na rowerze.

Szczegółowe informacje u p.Doroty Maleszki ( klasy 4)