🌸 Drodzy Wolontariusze 🌸
Tablica informacyjna - wolontaryjna  została umieszczona przy sali A 2.16 
Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji odnośnie zaplanowanych akcji .😊
Przypominamy, że w akcjach biorą udział uczniowie, którzy do 16.09.2022 przyniosą podpisaną, kompletnie uzupełnioną zgodę. 
Czytajcie dokładnie informacje odnośnie zaproponowanych akcji. 
Dopilnujecie , aby rodzice e- mailowo lub na kartce pisemnie  potwierdzili Wasz udział w akcji. Pilnujcie podanych terminów! 
Koordynatorzy wolontariatu 😁