😁😁WAŻNA INFORMACJA !!!!!!😁😁
Osoby , które odbyły wolontariat w roku szkolnym 2021/2022 proszone są o zgłoszenie się 
 do sali A2.16. 
Zostaną  Wam dopisane godziny za wolontariat, który odbyliście w klasie 7 👍
Przychodzicie z kopiami zaświadczeń z odbytych akcji😀!!!!! 
Prosimy o sprawdzenie i zebranie wszystkich zaświadczeń. 
Osoby, które odbyły wolontariat poza szkołą w klasie 7- ej również donoszą zaświadczenia z ilością godzin, które  przepracowały . 
Termin rozliczenia do końca listopada 😃
Sprawdzajcie na bieżąco propozycje akcji na stronie szkoły w zakładce uczeń - wolontariat oraz na tablicy wolontariatu przy sali A2.16 . 
Czytajcie uważnie !
Koordynator wolontariatu