WOLONTARIUSZE

Klas IV i V zapraszamy do przygotowania akcji pod hasłem:

„ Zbiórka tekstyliów dla schroniska Promyk w Gdańsku”

Termin spotkania: 27.09.2022r. (wtorek) godzina 13.15

Miejsce zbiórki: przy sali A 2.16

Czas trwania: 2 godziny

Weźcie ze sobą:

- dobry humor i chęć do pracy,

- kolorowe flamastry,

- nożyczki, klej i taśmę klejącą.

Uwaga!

Potwierdzenie udziału w akcji do dnia 26.09 do godziny 13.00 należy przesłać na adres e-mail: malrzep27@edu.gdansk.pl

Koordynator akcji : Marta Dębska