30 października 2020 r. w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych włączyliśmy się do pierwszej międzynarodowej akcji bicia rekordu w czytaniu. Projekt został zrealizowany pod hasłem PRZERWA NA CZYTANIE. Akcja miała na celu promocję mody na czytanie oraz szerzenie przekonania, że czytaniem należy i warto się chwalić.

Każdy uczestnik akcji przyniósł w tym dniu książkę, którą czytał na wybranej przez nauczyciela przerwie. Czytaliśmy w dwóch punktach. Nasz szkolno-przedszkolny wynik to łącznie 526 „CZYTACZY KSIĄŻEK” - 95 przedszkolaków i 431 uczniów z klas 0-III. Teraz czekamy na dane międzynarodowe.

Dodatkowo uczniowie przygotowali plakaty zachęcające do czytania książek, które później zostały wystawione na korytarzu przy bibliotece szkolnej.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy

/Beata Brylowska, Ewa Sądej/