27 października br. przyłączyliśmy się do II Międzynarodowej Akcji Bicia Rekordu w Czytaniu. Zależało nam na tym, aby jak największa liczba osób ze społeczności szkolnej i przedszkolnej wzięła udział w czytaniu, tak by pobić poprzedni rekord szkolno-przedszkolny, a tym samym przyczynić się do wzrostu ubiegłorocznego rekordu międzynarodowego, na który złożyło się 158809 czytających osób.

Hasło przewodnie naszej akcji brzmiało „Czytaj to, na co masz ochotę”. Każdy miał przynieść ze sobą wybraną książkę i zacząć ją czytać o wyznaczonej porze (1 tura o 10:45, 2 tura o 14:00) we wskazanym przez nauczyciela miejscu. Z powodu obostrzeń sanitarnych były to najczęściej ławki szkolne, niekiedy korytarze, a nawet siłownia. Biliśmy rekord przez 15 minut.

Nasz tegoroczny szkolno-przedszkolny wynik to łącznie 795 „CZYTACZY KSIĄŻEK”.


„Drzwi do książki” to kolejne wskazane przez nas zadanie do wykonania w ramach przeprowadzonej akcji. Polegało na ozdobieniu przez daną klasę drzwi wejściowych do przypisanej im sali wybranymi cytatami, ilustracjami i różnymi motywami związanymi z książką lub książkami, które dana klasa lubi i poleca do przeczytania swoim rówieśnikom.


Ogłosiłyśmy również plebiscyt na tytuły książek, które powinny znaleźć się w naszej bibliotece.  Każdy mógł spisać swoje propozycje na kartce i wrzucić je w dniu imprezy do odpowiedniej skrzynki – od 1 do 5 tytułów.  Uczniowie klas I-III do skrzynki umieszczonej na stoliku przy bibliotece, a uczniowie klas IV-VIII przy sekretariacie.

Tytuły z największą liczbą głosów zostaną zakupione w pierwszej kolejności.


Wszystkim zaangażowanym bardzo serdecznie dziękujemy.

/Beata Brylowska, Ewa Sądej/