Informujemy, że komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie: Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz i Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała:
- w kategorii klas II-III 108 tytułów laureata, 112 tytułów finalisty i 130 wyróżnień,
- w kategorii klas IV-VI 119 tytułów laureata, 106 tytułów finalisty i 166 wyróżnień,
- w kategorii klas VII-VIII 64 tytuły laureata, 86 tytułów finalisty oraz 116 wyróżnień.

Osoby wyróżnione z naszej szkoły to Kalina Chałon z klasy II i Zuzanna Pałkowska z klasy IV.
Tytuł finalisty uzyskała Amelia Brzóska z klasy VII.

Dziewczyny otrzymają nagrody, które zostaną im wręczone 14 czerwca br. podczas uroczystego zakończenia konkursu w Europejskim Centrum Solidarności.

Organizatorzy konkursu gratulują zarówno nagrodzonym uczniom i ich nauczycielom, jak również wszystkim pozostałym uczestnikom WMC.


Zakończyły się już tegoroczne zmagania w Maratonie i możemy poznać najlepszych czyli "najuważniejszych czytaczy" w naszej szkole.

Prezentowane wyniki zbiorcze ułożone są według miejsca wynikającego z sumarycznej liczby punktów zdobytej przez poszczególnych Maratończyków w danej kategorii:
- wyniki uczniów z klas II-III,
- wyniki uczniów z klas IV-VI,
- wyniki uczniów z klas VII-VIII.

Czekamy jeszcze na wytypowanie przez Organizatorów konkursu jego laureatów, finalistów i osób wyróżnionych. Jest to nie lada wyzwanie, bo łącznie rywalizowało ze sobą 11779 uczniów z całej Polski.

Jako szkolni koordynatorzy dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a tym którzy wytrwali do końca i przeczytali wszystkie lektury serdecznie gratulujemy.


Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się łącznie 65 uczniów z naszej szkoły:

- 55 do 10. edycji konkursu dla ucz. klas II – III pt. Spotkacie Nowych Przyjaciół,

- 6 do 13. edycji konkursu dla ucz. klas IV – VI pt. Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca,

- 4 do 11. edycji konkursu dla ucz. klas VII – VIII pt. W lustrze książki.

Jeśli znajdzie się jeszcze ktoś chętny to zapraszamy - do konkursu można przystąpić w każdej chwili!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem konkursu organizatorzy nie zapewniają lektur (§ 10 pkt. 2).

Szkolni koordynatorzy konkursu:
Beata Brylowska i Ewa Sądej