Wielki Maraton Czytelniczy rusza ponownie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas II–VIII do wzięcia udziału w tegorocznych edycjach Maratonu.
Przypominamy, że konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych czyli wśród uczniów klas II-III, IV-VI i VII-VIII.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Osoby zainteresowane muszą dostarczyć do biblioteki szkolnej wypełnioną przez rodzica / opiekuna prawnego zgodę na uczestnictwo w konkursie i na przetwarzanie danych. Prosimy o dopisanie adresu mailowego do kontaktu.
Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

Wykaz kolejnych (ostatnich) lektur  - do przeczytania w terminie do 13 kwietnia br. (czwartek). W tym dniu zostanie przeprowadzony test sprawdzający znajomość lektury. W celu jego napisania należy przyjść do biblioteki szkolnej w godz. 08:30-15:00 - budynek A, I piętro, pokój A 2.13.

Organizatorzy nie zapewniają lektur konkursowych.

Szkolni koordynatorzy konkursu:
Beata Brylowska i Ewa Sądej