UWAGA!

DOTYCZY POBYTU UCZNIÓW KL. 1-3 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa

oraz realizacji zaleceń i wytycznych GIS, MEN, MZ,

a co za tym idzie ograniczonymi możliwościami w zakresie opieki świetlicowej dla dzieci:

- prosimy o składanie kart zgloszeń dotyczących pobytu dziecka kl.1-3 w świetlicy szkolnej.

W załączeniu karta zgłoszenia.