Video relacja z poniedziałkowych aktywności integracyjnych dla naszych uczniów oraz gości z Turcji i Hiszpanii.
/Przygotowanie: Marta Raniszewska, montaż: Bartosz Chyś, koordynator projektu: Karolina Łosińska, pozostali nauczyciele biorący udział w projekcie: Ewa Rac-Truszczyńska, Anna Sadowska, Anna Prądzińska/
/