4. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- I – klasy 0-3,

- II – klasy 4-8.

5. Pula nagród w każdej kategorii wiekowej wynosi 300 (trzysta) złotych i będzie miała formę bonu do sklepu Empik. Przewidywane nagrody:

- miejsce pierwsze – bon o wartości 100 (stu) złotych,

- miejsce drugie – bon o wartości 80 (osiemdziesięciu) złotych,

- miejsce trzecie – bon o wartości 60 (sześćdziesięciu) złotych,

- dwa wyróżnienia – bon o wartości 30 (trzydziestu) złotych.

 

6. Wyboru zwycięzców w danej kategorii wiekowej będą dokonywali członkowie Prezydium Rady Rodziców, których dzieci nie występują w konkursie danej kategorii wiekowej, zwyczajną większością głosów.

7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 7 czerwca 2021 roku.

Regulamin w załączeniu