Drodzy Uczniowie,
zachęcamy do udziału w WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH.
Regulaminy konkursów znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce Rodzice/Uczniowie: https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/
Warunkiem wzięcia udziału w poszczególnych konkursach jest zapisanie się u koordynatora (nie później niż 5 dni przed datą konkursu) i przyniesienie uzupełnionej komputerowo „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” – załącznik.
/wicedyrektor Monika Rzońca/