Aby zakończyć edukację historyczną w bieżącym roku szkolnym
uczniowie klasy 7 B i 8 A udali się do Urzędu Marszałkowskiego
(budynku dawnego jedynego polskiego gimnazjum w Wolnym Mieście Gdańsku)
w celu obejrzenia i poznania historii
wyjątkowego dzieła pt."Niebo Polskie". Malowidło to,
odtworzone na stulecie Niepodległej wykonali
Bolesław Cybis i Jan Zamoyski.
Podziwiali je miedzy innymi, tuż przed wybuchem II wojny światowej,
żołnierze z Westerplatte.
/p. Bożena Andrzejak/