Odnosząc się do kolejnych zaleceń,

od 1.09. 2020 r. do odwołania obowiązują zasady:

-dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zbędnych przedmiotów.

-prosimy, aby zabawki do przedszkola przynosiły tylko te dzieci,

dla których bardzo trudne będzie pozostanie w przedszkolu bez niej

(musi być to zabawka łatwa do dezynfekcji),

-dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba,

-na terenie przedszkola należy zachowywać dystans od innych osób min. 2 m.,

-rodzice poruszają się na terenie przedszkola w maseczce lub przyłbicy,

przed wejściem dezynfekują ręce,

-do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe,

bez jakichkolwiek objawów choroby

(m. in. katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała),

-rodzic, przyprowadzając dziecko do przedszkola,

automatycznie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad, liczymy na zrozumienie z Państwa strony. 

Mamy tez nadzieję na szybki powrót do normalnego funkcjonowania naszego przedszkola.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

PRZEDSZKOLE NR 6

Szanowni Państwo!

Zebranie z rodzicami

odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

w Przedszkolu nr 6 przy ul. Dulina 8:

godz. 17.00- grupa 3-latki A, 3-latki B

godz. 18.00- grupa 3-4-latki, 4-5 latki

Przypominamy o obowiązku nałożenia maseczki.

Przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk.

Prosimy o przyniesieniu własnego przyboru do pisania.

Zapraszamy tylko jednego rodzica/opiekuna dziecka.

LISTA DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY

(po kliknięciu w tytuł w załączniku)

Ze względów organizacyjnych podział na grupy

w Przedszkolu nr 6 może ulec zmianie!

Od 1 września przedszkole będzie czynne

w godzinach 6.30-17.00

Lista dzieci w załączeniu.