Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

od dnia 25 maja br. w godz.7:00-17:00 dla uczniów klas I-III będą odbywały się w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W związku z pandemią Covid-19 i ponownym, sukcesywnym otwarciem szkoły wprowadzone zostają nowe zasady funkcjonowania placówki. Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku wdrożyła i będzie stosowała nowe procedury bezpieczeństwa, które zostały zamieszczone w załączniku. W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o uczestnictwie dziecka w zajęciach, prosimy o wypełnienie oświadczenia w sprawie udziału dziecka w zajęciach oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania występowania Covid-19 na terenie SP nr 6 w Gdańsku.

Informujemy, że zajęcia mogą się odbywać maksymalnie w grupach 12 osobowych, co oznacza, że nie zawsze będzie je prowadził wychowawca danej klasy. Zajęcia dydaktyczne będą uzależnione od liczby dzieci, które fizycznie w nich uczestniczą. Zajęcia zdalne będą odbywały się na dotychczasowych zasadach ustalonych z wychowawcą klasy. Bardzo prosimy o ponowne zadeklarowanie, czy Państwa dziecko będzie uczestniczyło w zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w naszej szkole.

Informację zwrotną należy przesłać wychowawcy klasy najpóźniej do 22.05 do godz.9:00.

Załączniki:

Załącznik nr 1-Procedura Bezpieczeństwa w Szkole podstawowej nr 6 w Gdańsku,

Załącznik nr 2- oświadczenie rodzica/opiekuna o udziale dziecka w zajęciach,

Załącznik nr 3-oświaczenie o zapoznaniu się z Procedurą Bezpieczeństwa