INFORMACJA O OBIADACH SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/24

  OBIADY W CENIE 8,00 ZŁ

  Obiad będzie wydawany od dnia 11.09.2023 r.,

  dla Zerówki  oraz klas 1, 2, 3– posiłek przygotowany i wydany przez naszą kuchnię,

  dla klas 4-8 – posiłek przygotowany przez firmę cateringową „IGUANA”

  GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW:

  1 PRZERWA OBIADOWA : 11.00 - 11.20 - kl. 1-3 stołówka warzywna i stołówka bajkowa parter, kl.4-8 stołówka zielona na poziomie -1

  2 PRZERWA OBIADOWA : 12.05 - 12.25 - kl. 1-3 stołówka warzywna i stołówka bajkowa parter, kl.4-8 stołówka zielona na poziomie -1

  3 PRZERWA OBIADOWA : 13.10 - 13.30 - kl. 1-3 stołówka warzywna i stołówka bajkowa parter, kl.4-8 stołówka zielona na poziomie -1

  4 PRZERWA OBIADOWA : 14.15 - 14.25  - kl. 1-3 stołówka warzywna i stołówka bajkowa parter, pracownicy, dokładki

   

  Uczniowie przychodzą według harmonogramu, który zostanie ułożony z dostosowaniem do planu lekcji.

  Zerówki jedzą obiad w swoich salach.

  Płatność po otrzymaniu Indywidualnego Numeru Konta dla nowych uczniów,

  dla uczniów, którzy korzystali z obiadów w SP6 w roku ubiegłym numer konta bez zmian.

  Powyższe zasady wydawania obiadów związane są z ograniczeniami lokalowymi kuchnia może przygotować do 600 obiadów jednorazowo oraz bardzo dużą ilością przyjętych uczniów do SP6.