Aktualności - Szkoła Podstawowa nr 6

 • #RAZEMNAŚWIĘTA

  21.01.2021

  Podziękowanie za udział w III edycji akcji

  „Razem na Święta”.

  Podsumowanie inicjatywy znajdą Państwo

  w komunikacie dostępnym na stronie MEiN 
  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ponad-12-tys-zgloszen-w-akcji-razem-na-swieta--dziekujemy.

   

  Z poważaniem

  Anna Ostrowska
  Zastępca Dyrektora
  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji i Nauki

  czytaj dalej: #RAZEMNAŚWIĘTA
 • DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  21.01.2021

  List otwarty do uczestników Programu

  „Twoje dane –Twoja sprawa”

  XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

  Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy w celu podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych w życiu każdego człowieka. Obchodzony jest 28 stycznia w całej Europie, w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych –najstarszego aktu prawnego, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2007 roku jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dzień Ochrony Danych Osobowych organizowany przez szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli ma dla nas wymiar szczególny.

  Celem Dnia jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz ochrony danych osobowych dzieci i młodzieży. Aby osiągnąć te zamierzenia istotne jest również podniesienie poziomu wiedzy dyrektorów placówek oświatowych, rodziców i nauczycieli oraz zwrócenie uwagi środowiska lokalnego na istotne kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz poszanowania prawa do prywatności. Cieszę się, że Program „Twoje dane –Twoja sprawa”, którego jesteście Państwo uczestnikami, zrzesza tak dużo szkół i placówek oświaty, bo niemal 400 w bieżącej, XI już edycji. Co roku w ramach Programu zostaje przeszkolonych ponad 4 000 nauczycieli, podejmujących różne działania edukacyjne, zarówno w szkołach,

  jak i w lokalnych społecznościach. Co roku odbywa się ponad 1000 inicjatyw edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli, rodziców, seniorów i środowiska lokalnego, w których bierze udział ponad 45 000 uczniów. W tym roku, mimo zaistniałej sytuacji związanej z pandemią, również odbędzie się duża liczba zajęć, warsztatów, gier i zabaw organizowanych z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dziękuję za Państwa ogromne zaangażowanie i przygotowanie tak wielu wydarzeń, które będą realizowane nie tylko wśród uczniów i nauczycieli, ale także w środowisku lokalnym czy na arenie międzynarodowej. Różnorodność form i liczba atrakcji organizowanych w ramach Programu przerosła nasze oczekiwania. Tych, którzy jeszcze nie zaplanowali działań, zachęcam do wspierania tego przedsięwzięcia w ramach Programu „Twoje dane –Twoja sprawa” i organizowania inicjatyw o zasięgu lokalnym na rzecz bezpieczeństwa

  i ochrony prywatności młodych użytkowników Internetu. Jest to szczególnie ważne w dobie nauki i pracy zdalnej -kiedy znacznie więcej czasu spędzamy w przestrzeni cyfrowej. Chciałbym również podkreślić, to co w ochronie danych osobowych jest szczególnie istotne. Kluczowym aspektem w ochronie naszej prywatności jest dokonywanie przez nas właściwych wyborów, które pociągają za sobą określone konsekwencje. Zwracajmy uwagę na to, jakie informacje udostępniamy o sobie i o innych, szczególnie w cyfrowej rzeczywistości. Zwracajmy szczególną uwagę na to, w jaki sposób nasze dane przetwarzają inne podmioty i korzystajmy z przysługujących nam praw dotyczących ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych to sedno umiejętności cyfrowych. O tym rozmawiajmy ze swoimi dziećmi, z uczniami. Młodzi ludzie powinni być świadomi przysługujących im praw i konsekwencji swojego działania. Ta wiedza pozwoli im podejmować rozważne decyzje dotyczące tego, które informacje chcą ujawnić, komu i pod jakimi warunkami. Pamiętajmy również, że praktyczny aspekt tej edukacji jest bardzo ważny. Nie chodzi tylko o nabywanie wiedzy, ale kluczowe jest budowanie świadomości i rozumienie zjawisk związanych z ochroną prywatności, aby skutecznie wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu. Wyrażam nadzieję, że Dzień Ochrony Danych Osobowych będzie dla Państwa wyjątkową okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw nowoczesnych technologii. Natomiast materiały edukacyjne, które otrzymali Państwo w ramach Programu „Twoje dane –Twoja sprawa”, stanowić będą wielkie wsparcie w procesie poszerzania świadomości młodych ludzi. Niech edukacja na temat ochrony prywatności oraz bezpiecznego przetwarzania danych osobowych będzie stałym elementem codziennego procesu kształcenia oraz solidnym fundamentem podejmowanych działań w każdej placówce oświaty. Życzę Państwu wielu inspirujących spotkań z ochroną danych osobowych i owocnych dyskusji, a także potężnej dawki energii i inspiracji do dalszych działań w ramach Programu „Twoje dane –Twoja sprawa”.

  Serdecznie pozdrawiam,

  Jan Nowak

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  czytaj dalej: DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • Lawendowe Wieści styczeń 2021

  18.01.2021

  Na zewnątrz mróz,

  a nasze Lawendowe Wieści gorące!

  Zachęcamy do zanurzenia

  w ogrzewających nasze serca tematach.

  Przytulnego zaczytania!

  Link:
  czytaj dalej: Lawendowe Wieści styczeń 2021
 • #TwojedaneTwojasprawa

  17.01.2021

  #TwojeDaneTwojaSprawa 

  ZSP 6 bierze udział w  XI edycji Ogólnopolskiego  Programu Edukacyjnego  

  "Twoje Dane Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.

  Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli",

  którego organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Uczestnictwo w Programie wspierane jest

  przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio w Gdańsku.  

   

  Cele szczegółowe programu to m. in. 

  - kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialnej i światowej postawy obywatelskiej oraz bezpecznych zachowań w obszarze edukacji cyfrowej,  

  - popularyzowanie wiedzy na temat skutecznej ochrony danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, 

  -podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wierzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności,  

  - umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z realizacją treści związanych z ochroną danych osobowych, 

  - poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych  

  Anna Nowak
  Pedagog SP 6 
  czytaj dalej: #TwojedaneTwojasprawa
 • Ogłoszenie

  15.01.2021

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

  Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie  klas I-III 

  powracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.

  Nauka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym,

  zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ

  oraz regulacjami wewnątrzszkolnymi, czyli Procedurami bezpieczeństwa

  dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID – 19

  obowiązującymi naszej szkole od 1.09.2020 r.

  oraz załącznika do Procedur obowiązującego od 18.01.2021 r.

  Oba dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA RODZICA – DOKUMENTY.

  Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym

  zgodnie z planem obowiązującym od 1.09.2020 r. 

  ( przed przejściem w tryb nauki zdalnej ).

   

  Klasy 2 D, 2 E, 3 A, 3 B, 3 C

  będą miały lekcje  z salach w budynku C:

   

  2 D – C 1.08

  2 E – C 1.09

  3 A – C 2.07

  3 B – C 2.08

  3 C – C 2.09

  Świetlica – bud. C sala C 1.07

  Wejście, świetlica, szatnia dla w.w. oddziałów

  znajdują się w budynku C.

   

  Ze względu na liczbę oddziałów edukacji wczesnoszkolnej

  oraz wytyczne MEiN, zmieni się sposób

  korzystania uczniów ze stołówki szkolnej oraz świetlicy.

  Harmonogram wejść do stołówki

  znajduje się na stronie internetowej szkoły.

   

  Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane przez wychowawców klas.

   

  czytaj dalej: Ogłoszenie
 • Powrót klas 1-3 do nauki stacjonarnej

  14.01.2021
  czytaj dalej: Powrót klas 1-3 do nauki stacjonarnej
 • Konkurs "Białe szaleństwo"

  12.01.2021
  Z uwagi na brak chętnych
  Prezydium Rady Rodziców unieważnia konkurs
  Kutia, choinka, bombka i trąbka, czyli… świąteczne zwyczaje”
  Prezydium Rady Rodziców ogłasza kolejny konkurs na styczeń
  "Białe szaleństwo",
  termin nadsyłania prac 31 stycznia - regulamin w załączeniu.

  Regulamin konkursu Prezydium Rady Rodziców

  „Białe szaleństwo”

  1. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 6, przy czym materiał konkursowy może być przygotowywany w formie pracy zbiorowej uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  3. a) przygotowanie materiału konkursowego w tematyce „Białe szaleństwo” przedstawiający formy aktywności sportowej związanej ze śniegiem,
  4. b) przesłanie materiału konkursowego (w formie zdjęcia lub nagrania) na adres poczty elektronicznej Rady Rodziców do godziny 23:59 31 stycznia 2021 roku,
  5. c) przesłanie wraz z materiałem konkursowym:

  - zgody rodzica na udział w konkursie zgodnie z załączonym wzorem,

  - imienia, nazwiska i klasy ucznia/ów przygotowujących materiał konkursowy,

  1. d) opłacenie składki na Radę Rodziców za okres do stycznia 2021 roku włącznie.
  2. Materiał konkursowy może być przygotowany dowolną techniką – może to być praca plastyczna każdego rodzaju, nagranie (do 5 minut), zdjęcie, występ artystyczny przy czym przesłanie zgłoszenia, musi mieć formę nagrania w formacie MPEG4 lub zdjęcia w formacie JPG/PDF. Prace prosimy wysyłać na adres e-mail radarodzicow.sp6.gdansk@gmail.com tytułem: Imię Nazwisko ucznia, Klasa, Tytuł konkursu.

  Nie spełnienie w/w wymogów powoduje odrzucenie zgłoszenia.


  1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

  - I – klasy 0-3,

  - II – klasy 4-8.

  1. Pula nagród w każdej kategorii wiekowej wynosi 300 (trzysta) złotych i będzie miała formę bonu do sklepu Empik. Przewidywane nagrody:

  - miejsce pierwsze – bon o wartości 100 (stu) złotych,

  - miejsce drugie – bon o wartości 80 (osiemdziesięciu) złotych,

  - miejsce trzecie – bon o wartości 60 (sześćdziesięciu) złotych,

  - dwa wyróżnienia – bon o wartości 30 (trzydziestu) złotych.

  1. Wyboru zwycięzców w danej kategorii wiekowej będą dokonywali członkowie Prezydium Rady Rodziców, których dzieci nie występują w konkursie danej kategorii wiekowej, zwyczajną większością głosów.
  2. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 8 lutego 2021 roku.

   

  czytaj dalej: Konkurs "Białe szaleństwo"
 • Inny-nie znaczy gorszy

  07.01.2021
  Informacja o Ogólnopolskim Konkursie
  "Inny nie znaczy gorszy"
  w załącznikach.
  Serdecznie zapraszamy!
  czytaj dalej: Inny-nie znaczy gorszy
 • Akcja Szlachetna Paczka- podsumowanie

  05.01.2021
  Serdeczne podziękowania dla całej
  Społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
  ❣️❣️❣️❣️❣️❣️💓💓💓💓💓💗💗💗💗
  💞💞💞💞💕💕💕💕💕❣️❣️❣️❣️❣️
   
  Zakończenie Akcji Szlachetna Paczka 2020
   
  13 grudnia 2020 r. zawieźliśmy do Sztutowa
  i przekazaliśmy wolontariuszce
  opiekującej się rodziną z okolic Sztutowa
  wszystkie dary zebrane dla Rodziny Pana Wojciecha
  podczas trwania Akcji Szlachetna Paczka.
  W akcję byli zaangażowani rodzice uczniów
  oraz pracownicy szkoły.
  Zbiórka trwała w szkole, przedszkolu
  oraz oddziałach przedszkolnych.
  Udało nam się przygotować
  i przewieźć wspaniały prezent dla taty
  i dwóch nastoletnich chłopców,
  którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
  Pan Wojciech nie pracuje, gdyż jest osobą niepełnosprawną.
  Rodzina czeka na mieszkanie socjalne,
  ponieważ po odejściu matki stracili dom
  i większość jego wyposażenia.
   
  Zebraliśmy m.in. żywność, ubrania, obuwie, ręczniki,
  pościel, akcesoria kuchenne, laptop, pralkę,
  odkurzacz, dwa biurka, akcesoria papiernicze,
  drukarkę, choinkę i ozdoby choinkowe.
  Za zebrane pieniądze zakupiłyśmy żywność,
  sprzęt elektroniczny potrzebny chłopcom oraz akcesoria kuchenne.
  Rodzina otrzymała również bon podarunkowy do Galerii Bałtyckiej
  (jeden z chłopców uczy się w Gdańsku, więc będzie mógł go wykorzystać).
   
  Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie wszystkim osobom,
  które przynosiły rzeczy i żywność, wpłacały pieniądze,
  pomogły w pakowaniu oraz przewiezieniu paczek do Sztutowa.
   
  Zamierzamy kontynuować pomoc dla tej rodziny
  w ramach działalności
  Szkolnego Koła Wolontariatu ZSP6 w Gdańsku.
   
  /p. Urszula Reterska/
  czytaj dalej: Akcja Szlachetna Paczka- podsumowanie
 • Półkolonie z ZHP

  04.01.2021
  Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego
  przy współpracy z Miastem Gdańskiem
  po raz kolejny zaprasza dzieci do skorzystania z półkolonii,
  które odbywać się będą w szkołach na terenie Gdańska.
  Opieka nad dziećmi będzie się odbywać w ciągu dnia,
  od poniedziałku do piątku.
  W cenie turnusu uczestnicy będą mieli zapewnione
  zajęcia edukacyjne z wykwalifikowaną kadrą,
  materiały programowe oraz wyżywienie.
  Półkolonie z Chorągwią Gdańską ZHP są organizowane
  już po raz szósty. Każdego roku organizatorzy i kadra
  nabierają coraz więcej doświadczenia,
  by jeszcze lepiej zapewniać czas Państwa pociechom.
  W programie zapewnione są między innymi zajęcia plastyczne,
  gry zespołowe, zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy
  oraz wiele, wiele innych.
  Wykwalifikowana kadra gwarantuje bezpieczeństwo
  i dobrą zabawę przez cały czas trwania turnusu.
  Oferujemy półkolonie w siedmiu lokalizacjach:
  Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 (Piecki-Migowo)
  Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Heleny Marusarzówny 10 (Piecki-Migowo)
  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Lawendowe Wzgórze 5 (Jasień)
  Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Człuchowska 6 (Ujeścisko)
  Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Emilii Hoene 6 (Orunia Górna)
  Szkoła Podstawowa nr 86 ul. Wielkopolska 20 (Łostowice)
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera (Zaspa)
  czytaj dalej: Półkolonie z ZHP
 • Konkurs Prezydium Rady Rodziców ZSP nr 6

  04.01.2021

  Regulamin konkursu Prezydium Rady Rodziców

  „Kutia, choinka, bombka i trąbka, czyli… świąteczne zwyczaje”

   

  1. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 6, przy czym materiał konkursowy może być przygotowywany w formie pracy zbiorowej uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6.

   

  1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  2. a) przygotowanie materiału konkursowego w tematyce „Kutia, choinka, bombka i trąbka, czyli… świąteczne zwyczaje” przedstawiający zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia,
  3. b) przesłanie materiału konkursowego (w formie zdjęcia lub nagrania) na adres poczty elektronicznej Rady Rodziców do godziny 23:59 6 stycznia 2021 roku,
  4. c) przesłanie wraz z materiałem konkursowym:

  - zgody rodzica na udział w konkursie zgodnie z załączonym wzorem,

  - imienia, nazwiska i klasy ucznia/ów przygotowujących materiał konkursowy,

  1. d) opłacenie składki na Radę Rodziców za okres do grudnia 2020 roku włącznie.

   

  1. Materiał konkursowy może być przygotowany dowolną techniką – może to być praca plastyczna każdego rodzaju, nagranie (do 5 minut), zdjęcie, występ artystyczny przy czym przesłanie zgłoszenia, musi mieć formę nagrania w formacie MPEG4 lub zdjęcia w formacie JPG/PDF. Prace prosimy wysyłać na adres e-mail radarodzicow.sp6.gdansk@gmail.com tytułem: Imię Nazwisko ucznia, Klasa, Tytuł konkursu.

  Nie spełnienie w/w wymogów powoduje odrzucenie zgłoszenia.


  1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

  - I – klasy 0-3,

  - II – klasy 4-8.

   

  1. Pula nagród w każdej kategorii wiekowej wynosi 300 (trzysta) złotych i będzie miała formę bonu do sklepu Empik. Przewidywane nagrody:

  - miejsce pierwsze – bon o wartości 100 (stu) złotych,

  - miejsce drugie – bon o wartości 80 (osiemdziesięciu) złotych,

  - miejsce trzecie – bon o wartości 60 (sześćdziesięciu) złotych,

  - dwa wyróżnienia – bon o wartości 30 (trzydziestu) złotych.

   

  1. Wyboru zwycięzców w danej kategorii wiekowej będą dokonywali członkowie Prezydium Rady Rodziców, których dzieci nie występują w konkursie danej kategorii wiekowej, zwyczajną większością głosów.

   

  1. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 17 stycznia 2021 roku.

  Zgoda na udział w konkursie w załączeniu w plikach.

   

   

  czytaj dalej: Konkurs Prezydium Rady Rodziców ZSP nr 6
 • Ferie zimowe 2021

  29.12.2020
  czytaj dalej: Ferie zimowe 2021
powrót do góry